5920356127866880
SAA慈善聖誕禮物盒*不適用於順豐智能櫃* !!!!因禮物盒呎吋較大,不能寄存於順豐智能櫃!!!! **!!填寫送貨資料時記得在備註欄內填寫收禮物盒的寵物名!!** 仲有唔夠一個月就到聖誕節喇,今年繼續有「一份禮物兩份愛」慈善聖誕禮物盒義賣! 貓貓和狗狗款禮物盒每盒定價$300! 將禮物帶比屋企嘅毛孩,同時將愛分享到會內一眾被遺棄嘅動物! Product #: saaorghk-SAA慈善聖誕禮物盒*不適用於順豐智能櫃* 2023-12-01 Regular price: $HKD$300.0 Available from: SAA保護遺棄動物協會In stock